"Veido Fondas" is a non-profit organization whose goal is to help patients with facial defects who cannot choose appropriate treatment due to financial difficulties. more

Dažniausiai kylantys klausimai

 1. Reikalinga ortognatinė operacija, koks šios diagnozės ligos kodas?

  Ligos diagnozės kodas K07.1

 2. Ar įmonės gali skirti paramą?

  Taip, juridiniai asmenys gali skirti paramą.Juridiniam asmeniui (toliau įmonė) skyrus paramą, pasirašoma paramos teikimo sutartis tarp įmonės ir VšĮ "Veido fondo". Sutartyje nurodama paramos paskirtis bei jos dydis. Svarbu prabėžti, jog įmonės skyrusios paramą bei pristačiusios paramos teikimo sutartį VMI gali pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis. Plačiau įstatymą ir komentarus gali rasti VMI puslapyje https://www.vmi.lt/evmi/parama-28-str.-

 3. Kada ir kam galiu skirti 1,2% GPM?

  Kasmest, kovo – gegužės mėnesiais, galite skirti 1,2% GPM prisijungus prie elektroninės
  deklaravimo sistemos www.eds.lt. Gautos 1,2% GPM lėšos yra paskirstomos kiekvienam fondo
  nariui, o dalis jų skiriama administracinių išlaidų dengimui.

  Atsiradus naujai galimybei, nuo šiol galite skirti ir tikslinę paramą Jūsų pasirinktam pacientui, bei taip
  prisidėti prie pasirinkto VšĮ „Veido fondas“ nario gydymo išlaidų dengimo. Asmenims, kurie nėra VšĮ
  „Veido fondas“ nariai paramos skirti negalima, gautų lėšų panaudojimą sprendžia fondo steigėjų
  susirinkimas.

  Atkreipiame dėmesį, jog 1,2% parama skiriama anonimiškai, duomenys apie paramos teikėjus bei paramos dydį nėra skelbiami. 

 4. Kada VšĮ „Veido fondas“ paskirsto gautą 1,2% GPM paramą?

  Gauta 1,2% GPM parama yra paskirstoma kitų mokestinių metų pradžioje. Pvz. Už 2022 metus
  gauta 1,2% GPM parama buvo paskirstoma pacientams 2023 metų pradžioje.

 5. Noriu tapti Veido fondo nariu ir kaupti paramą, ką turiu daryti?

  Visų pirma Jums reikia aprašyti bei pateikti savo istoriją bei nuotraukas, kurias publikuosime VšĮ
  „Veido fondo“ puslapyje, užpildyti, pasirašyti ir pateikti prašymą kaupti paramą VšĮ „Veido fondo“
  pagalba bei sutikimą, jog VšĮ „Veido fondas“ gali tvarkyti ir publikuoti Jūsų duomenis.

 6. Kaip yra apmokomas gydymo išlaidos?

  VšĮ „Veido fondas“ apmoka Veido fondo narių gydymo išlaidas susijusias su odontologija, burnos,
  veido ir žandikaulių chirurgija. Gydymo išlaidoms viršijus sukauptą paramos sumą, skirtumą reikia
  padengti asmeninėmis lėšomis.

  Siekiant, jog VšĮ „Veido fondas“ apmokėtų gydymo išlaidas, VšĮ „Veido fondo“ nario gydymo įstaiga
  turi pateikti sąskaitą faktūrą VšĮ „Veido fondui“, kurioje turi būti nurodyta suteikta paslauga, kaina,
  data bei pastabose nurodyta VšĮ „Veido fondo“ nario vardas bei pavardė, kuriam buvo suteikta
  paslauga.

  VšĮ „Veidas fondas“ gavęs sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą nario prašymą sąskaitos
  faktūros apmokėjimui, sąskaitą faktūrą apmoka per 14 d.d.

 7. Kokie pacientai gali dalyvauti "Veido fondo" paramos programoje?

  "Veido fondas" suteikia galimybę kreiptis paramos tik tiems pacientams, kuriems nustatyta medicininė indikacija operacijai. Visi pacientų atvejai peržiūrimi gydytojų ir "Veido fondo" komandos.